Rychlý kontakt:

Telefon: +420 581 626 380
E-mail: info@bety-stavby.cz
WWW: www.bety-stavby.cz
O NÁS KONTAKTY STAVEBNÍ
PRÁCE
VODOVOD A
KANALIZACE
ZELENÁ
ÚSPORÁM
REFERENCE

.:: Provozování vodovodu a kanalizace ::.

Mezi další činnosti společnosti patří provozování vodovodu a kanalizace spolu s čističkou odpadních vod pro Městys Hustopeče nad Bečvou:

  • Snahou je dodávka kvalitní pitné vody odběratelům při náležité péči o vodárenské zařízení s cílem zabezpečit spolehlivost vodárenského systému i při mimořádných situacích. Zajišťujeme komplexní provoz rozvodů pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti a jejich odstraňování, vytyčování vodovodů, zřizování nových přípojek, výměnu a montáž měřidel.

  • Provozujeme a zajišťujeme údržbu splaškového kanalizačního řádu, dešťové kanalizace pro Městys Hustopeče nad Bečvou a přidružené obce, vytyčování kanalizací a zřizování nových přípojek odpadních vod. Povinností je zabezpečovat chod čistírny odpadních vod jak po stránce technické, tak i v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie a přispívat tak ke zlepšování kvality vody v povrchových tocích.

.:: Hlášení havárií ::.

Havárie můžete hlásit na telefonu +420 774 484 030.

.:: Odečet vodoměru ON-LINE ::.

Chcete-li odečíst svůj vodoměr ON-LINE můžete tak učinit vyplněním tohoto formuláře.

MAPA STRÁNEKCopyright © 2010 BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o.